A FELVÉTELIN ELFOGLALT HELYEK VISSZAIGAZOLÁSA

A FELVÉTELIN ELFOGLALT HELYEK VISSZAIGAZOLÁSA

A felvételin elfoglalt helyek megerősítése az alábbi  dokumentumok bejuttatásával történik:

 

ALAPKÉPZÉSEN ELFOGLALT HELY VISSZAIGAZOLÁSA

MESTERIN ELFOGLALT HELY VISSZAIGAZOLÁSA 

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS 

ADATFELDOLGOZÁS -BELEEGYEZÉS 

BENTLAKÁS IGÉNYLÉSE

 

– az alapképzésre felvételt nyert jelöltek esetében az alapképzésnek megfelelő visszaigazoló ív kitöltése, úgyszintén a mesterképzésre felvett jelöltek esetében a mesterképzésnek megfelelő visszaigazolás kitöltése.

– a tanulmányi szerződés és az adatnyilatkozat kitöltése minden felvett jelölt számára, függetlenül a képzéstől (alap- vagy mesterképző) vagy a helytől (államilag támogatott vagy fizetéses ).

– a fizetéses helyekre felvételt nyert jelentkezőknek a tandíj első részletét az alábbiak szerint kell befizetniük:

– Alapképzés tandíj:

A 2021-2022-es tanév tandíja szakirányonként változika a következőképpen:

 

                Szinészet:                                                               5.000 lej /év

                Teatrológia:                                                          4.000 lej /év

                Film, Fotó és Média:                                         6.500 lej /év

                

– Mesterképző tandíj:

A 2021-2022-es tanévre vonatkozó tandíj szakirányonként változik a következőképpen:

 

Színház és előadóművészetek doménium – magyar vonal: 5.000 lej /év.

Film és média doménium – minden szakirány: 6,500 lej/év.

 

A tandíj négy részletben fizetendő. Azok a díjköteles helyekre felvételt nyert jelentkezők, akik nem fizetik be az első részletet a felvételi menetrend szerint, elveszítik helyüket.

A tandíj első részletének befizetése banki átutalással, postai utalvánnyal vagy a kar pénztáránál lehetséges. A befizetést igazoló bizonylat/nyugta másolatát csatolni kell a jelentkezési dossziéhoz.

 

– a BBTE bentlakásaiban helyet igénylő sikeres pályázóknak kérést kell benyújtaniuk.

a felsorolt dokumentumokat az alábbi email címre kell beküldeni:

secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro.

Az államilag támogatott/ingyenes hely elfoglalására kötelező a beiratkozási dokumentumok eredetijének bejuttatása a kari titkárságra.

Az említett dokumentumok a felvételi naptár szerint a kari titkárságra lehet eljuttatni (szakiránynak megfelelően) vagy gyorsfutár szolgálattal lehet beküldeni legkésőbb július 26-án 10.00 óráig az alábbi címre:

 

                FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM

                str. Mihail Kogălniceanu nr. 4

                400084, Cluj-Napoca