PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS MENEDZSMENT SZAKMAI GYAKORLATRA-MINŐSÉG ÉS INTERDISZCIPLINARITÁS A BBTE HALLGATÓI SZÁMÁRA (CIP 132253)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS MENEDZSMENT SZAKMAI GYAKORLATRA-MINŐSÉG ÉS INTERDISZCIPLINARITÁS A BBTE HALLGATÓI SZÁMÁRA (CIP 132253)

Pályázati felhívás – III.

Pályázati felhívás kulturális menedzsment szakmai gyakorlatra – minőség és interdiszciplinaritás a BBTE hallgatói számára (CIP 132253)

 

A Színház és Film Kar, az Európai Tanulmányok Karral és az Ortodox Teológia Karral (BBTE) közösen harmadik pályázati felhívását hirdeti meg az alapképzésben és mesterképzésben levő hallgatók számára

A projekt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak az oktatásból a munkába való átlépését célozza a kulturális menedzsment területére egy innovatív gyakornoki program megvalósításával. A projekt megvalósítási ideje 24 hónap.

A projekt specifikus célkitűzései:

 1. Egy 18 versenyképes potenciállal rendelkező szervezetből (állami és magán szférából) álló gyakornoki hálózat létrehozása Kolozsváron a kulturális menedzsment területén.
 2. Tanácsadás, pályaorientáció és tudatosságnövelés a gyakornoki programra való felkészítés céljából az Európai Tanulmányok Kar, a Színház és Film Kar és az Ortodox Teológia és Tanárképző Kar 324 hallgatója számára.
 3. A tanterveknek és a célterületek sajátos kompetenciáinak megfelelően 324 hallgató gyakorlati képzése a gyakornoki hálózatban.
 4. A projekt keretében gyakorlatot biztosító partnerek révén 324 hallgató felkészítése a kulturális menedzsment területén való elhelyezkedésre.

A projekt tevékenységei:

 • szakmai gyakorlati hálózat létrehozása a kulturális menedzsment területén
 • szakmai gyakorlatok szervezése intézményi partnereknél (online/hibrid/személyes formában, a hallgató választása és a szakmai gyakorlatot biztosító partner lehetőségeihez mérten)
 • toborzás, felvételi, valamint pályaorientációs és tanácsadási szolgáltatások nyújtása és fenntartása
 • egy innovatív informatikai platform megvalósítása
 • figyelemfelkeltő foglalkozások a vállalkozói képességek területén, az innováció, a társadalmi befogadás a megkülönböztetésmentesség, valamint ezek a társadalmi innovációs folyamatban betöltött jelentősége terén
 • három állásbörze szervezése.

A projekttevékenységek a jelenlegi helyzethez igazodva hibrid vagy online formában valósulnak meg, minden hatályban lévő egészségvédelmi intézkedés betartásával.

A gyakornoki tevékenység a következő intézményi partnereknél zajlik:

 • Reactor de Creație și Experiment
 • Kolozsvári Puck Bábszínház
 • Váróterem Projekt
 • Numa Film
 • Târgul de Cariere
 • Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség

A projekt végén a célcsoport minden tagja jutalomban részesül. A díjakat a verseny eredményei alapján differenciáltan osztják ki, az alábbiak szerint: 100 x első díj (1500 lej értékben), 100 x második díj (1200 lej értékben), 124 x harmadik díj (900 lej értékben). 130 diák, aki a gyakornoki program befejezése után munkát talál, további 2500 lej értékű díjat kap.

A beiratkozás naptára:

Március 9–15.: a pályázatok benyújtása (a kari képviselő e-mail címe alább található)

Március 16.: a pályázatok ellenőrzése

Március 16.: eredményhirdetés

Március 17–18.: fellebbezési időszak

Március 21.: a fellebbezések elbírálása

Március 21.: a végleges eredmények közzététele

 

A célcsoport felvételi és kiválasztási eljárásának részletes tájékoztatója: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/

A felvételre jogosult hallgatók: a projekt minden alapképzéses és mesterképzéses hallgatónak szól, akik lakhellyel rendelkeznek Románia területén (nem vonatkozik a Bukarest-Ilfov fejlesztési régióból származó hallgatókra), és akiknek a tantervében szerepel a Szakmai gyakorlat nevű tantárgy.

Felvételi kritériumok: a beküldött pályázati dokumentumok érkezési sorrendjét és a következő elsőbbségi kritériumokat veszik figyelembe:

 1. Fogyatékkal élő diákok;
 2. A roma kisebbséghez tartozó diákok;
 3. Vidéki területeken élő diákok.

A felvételre jogosult hallgatók közül elsőbbséget élveznek azok, akik a fenti kritériumoknak megfelelnek, valamint minden más hallgató aki alapképzésen vagy mesterképzésen folytatja tanulmányait. A felvételi folyamat tiszteletben tartja a nemek közötti egyenlőséget, az esélyegyenlőséget és a megkülönböztetésmentesség elvét.

A Színház és Film Kar keretében meghirdetett helyek száma a 20212022-es tanévre: 25

A projektbe felvételt nyert hallgatóknak kötelezően részt kell venniük a következő tevékenységekben:

 • Szakmai gyakorlat;
 • Szakmai tanácsadás;
 • Társadalmi érzékenyítés témában szervezett foglalkozások;
 • Vállalkozói készségek fejlesztésére szervezett foglalkozások;
 • Mentorálás a projekt IT platformájának használatában.

A Színház és Film Karon működő szakok közül a következők felelnek meg a projekt kritériumainak:

 • Színművészet – színészképzés, román/magyar (alapképzés)
 • Színművészet – rendezőképzés, román (alapképzés)
 • Színháztudomány/Teatrológia, román/magyar (alapképzés)
 • Film, fotográfia, média, román/magyar (alapképzés)
 • Filmológia, román (alapképzés)
 • Kulturális menedzsment és vállalkozói tevékenység, román (mesterképzés)
 • Kisjátékfilm, magyar (mesterképzés)
 • Documentary filmmaking, angol (mesterképzés)
 • Digital Interactive Arts, angol (mesterképzés)

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • Kitöltött regisztrációs űrlap a célcsoport számára (8-as Melléklet/Anexa 8.), keltezéssel és aláírással ellátva – KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ;
 • Személyi igazolvány másolata;
 • Jelentkezési lap kitöltve, aláírva és keltezéssel ellátva;
 • Kötelezettségvállalási nyilatkozat, kitöltve, keltezéssel és aláírással ellátva;
 • Házassági anyakönyvi kivonat (ha van);
 • A kiemelt kategória igazolása (orvosi igazolás fogyatékkal élők esetében, igazolás arról, hogy a hallgató roma etnikai csoporthoz tartozik, ha indokoltak egyéb dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a hallgató vidéki lakhellyel rendelkezik, a személyi igazolvány kivételével);
 • A személyes adatok felhasználásáról szóló nyilatkozat, kitöltve, keltezéssel és aláírással ellátva.

 

Útmutatás a 8-as Melléklet/ Anexa 8. kitöltéséhez (a kitöltési útmutató fentebb a pályázati anyagok felsorolásánál található):

 • Data intrării în operațiune: necompletată (va fi consemnată la prima activitate desfășurată de membrii grupului țintă în proiect)​
 • Unitate teritorial administrativă: orașul/satul din care proveniți​
 • Situație pe piața forței de muncă: persoană inactivă (în cazul în care nu aveți statutul de angajat) ​
 • Studenții din mediul rural vor bifa Persoană dezavantajată, iar apoi în listă Alte categorii defavorizate

A jelentkezési dossziét elektronikus formában aláírva és scannelve lehet benyújtani, majd azon személyek, akinek jelentkezését elfogadottnak nyilvánították a dokumentumok eredeti változatát a későbbiekben mutatják be.

FIGYELEM: Minden határidőre beküldött jelentkezési dossziénak kötelező módon teljesnek (az összes fentebb jelzett dokumentummal) kell lennie, tartalmazva a jelentkező kézi aláírását.

A jelentkezési dossziét a következő elérhetőségre kell elküldeni: Makkai Júlia Anna, julia.makkai@ubbcluj.ro

 

 

VÉGLEGES EREDMÉNYEK _A PROJEKTBE FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK  VÉGLEGES LISTÁJA

EREDMÉNYEK _A PROJEKTBE FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA

EREDMÉNYEK_A PROJEKTBE NEM JOGOSÚLT HALLGATÓK LISTÁJA

 CERERE ÎNSCRIERE ÎN PROIECT

 ANEXA 8 FORMULAR GRUP ȚINTĂ

 MODEL COMPLETARE ANEXA 8

 DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT CU CARACTER PERSONAL

 DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT

 

A pályázati felhívás román nyelvű változata ITT található