Minőség és interdiszciplinaritás a Babeș–Bolyai Tudományegyetem kulturális menedzsment szakos hallgatóinak szakmai gyakorlatában

Minőség és interdiszciplinaritás a Babeș–Bolyai Tudományegyetem kulturális menedzsment szakos hallgatóinak szakmai gyakorlatában

Minőség és interdiszciplinaritás a BabeșBolyai Tudományegyetem kulturális menedzsment szakos hallgatóinak szakmai gyakorlatában (CIP) (POCU 132253)

 

Pályázati felhívás

Az Európai Tanulmányok Kar, a Színház és Film Kar és az Ortodox Teológia és Tanárképző Kar (BBTE) pályázatot hirdet a „Minőség és interdiszciplinaritás a Babeș–Bolyai Tudományegyetem kulturális menedzsment szakos hallgatóinak szakmai gyakorlatában” (CIP) (POCU 132253) projekt célcsoportjának kiválasztására.

A projekt célja, hogy megkönnyítse a Babeș–Bolyai Tudományegyetem hallgatói számára az oktatásból a munkába való átlépést a kulturális menedzsment területére egy innovatív gyakornoki program megvalósításával.

A projekt specifikus célkitűzései:

 1. Egy 18 versenyképes potenciállal rendelkező szervezetből (állami és magán szférából) álló gyakornoki hálózat létrehozása Kolozsváron a kulturális menedzsment területén.
 2. Tanácsadás, pályaorientáció és tudatosságnövelés a gyakornoki programra való felkészítés céljából az Európai Tanulmányok Kar, a Színház és Film Kar és az Ortodox Teológia és Tanárképző Kar 324 hallgatója számára.
 3. A tanterveknek és a célterületek sajátos kompetenciáinak megfelelően 324 hallgató gyakorlati képzése a gyakornoki hálózatban.
 4. A projekt keretében gyakorlatot biztosító partnerek révén 324 hallgató felkészítése a kulturális menedzsment területén való elhelyezkedésre.

A projekt tevékenységei:

 • szakmai gyakorlati hálózat létrehozása a kulturális menedzsment területén
 • toborzás, felvételi valamint pályaorientációs és tanácsadási szolgáltatások nyújtása és fenntartása
 • egy innovatív informatikai platform megvalósítása
 • szakmai gyakorlatok szervezése
 • figyelemfelkeltő foglalkozások a vállalkozói képességek területén, az innováció, a társadalmi befogadás a megkülönböztetésmentesség, valamint ezek a társadalmi innovációs folyamatban betöltött jelentősége terén
 • három állásbörze szervezése.

A projektbe felvételt nyert pályázóknak részt kell venniük a projekt valamennyi tevékenységében: egyéni és csoportos tanácsadás, diszkriminációval kapcsolatos ismeretterjesztő foglalkozások, vállalkozói készségekkel kapcsolatos foglalkozások, állásbörze.

A gyakornoki tevékenység a következő intézményi partnereknél zajlik:

 • Reactor de Creație și Experiment
 • Kolozsvári Puck Bábszínház
 • Váróterem Projekt
 • Hola Media
 • TVR Cluj
 • Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség

A projekt végén a célcsoport minden tagja jutalomban részesül. A díjakat a verseny eredményei alapján differenciáltan osztják ki, az alábbiak szerint: 100 x első díj (1500 lej értékben), 100 x második díj (1200 lej értékben), 124 x harmadik díj (900 lej értékben). 130 diák, aki a gyakornoki program befejezése után munkát talál, további 2500 lej értékű díjat kap.

Felvételi kritériumok:

A Színház és Film Kar keretében meghirdetett helyek száma a 2021–2022-es tanévre: 25

Felvételi eljárás: a pályázati anyagok értékelése az „érkezési sorrendben” elv szerint

A felvételre jogosult hallgatók közül elsőbbséget élveznek azok, akik a következő veszélyeztetett kategóriákba tartoznak (roma kisebbség, vidéki területekről származó vagy ott lakóhellyel rendelkező, nem hagyományos oktatásban lévő hallgatók vagy sajátos oktatási igényekkel rendelkező hallgatók), majd a nemek közötti egyenlőséget figyelembe véve minden más beiratkozott hallgató. A kiválasztási folyamat tiszteletben tartja az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elvét.

Felvételi kritériumok:

 • A Színház és Film Kar valamennyi román és magyar tagozatos szakán alap- vagy mesterképzésen tanuló hallgatói, akiknek a 2021–2022-es tanév tantervében szerepel a szakmai gyakorlat nevű tantárgy
 • Fogyatékkal élő diákok
 • A roma kisebbséghez tartozó diákok
 • Vidéki területeken élő diákok (Ilfov kivételével)
 • Minden más hallgató, a beiratkozás sorrendjében, a jelentkezési dosszié hiánytalan benyújtásának feltételével.

A Színház és Film Karon működő szakok közül a következők felelnek meg a projekt kritériumainak:

 • Színművészet – színészképzés, román/magyar (alapképzés)
 • Színművészet – rendezőképzés, román (alapképzés)
 • Színháztudomány/Teatrológia, román/magyar (alapképzés)
 • Film, fotográfia, média, román/magyar (alapképzés)
 • Filmológia, román (alapképzés)
 • Kulturális menedzsment és vállalkozói tevékenység, román (mesterképzés)
 • Kisjátékfilm, magyar (mesterképzés)
 • Documentary filmmaking, angol (mesterképzés)
 • Digital Interactive Arts, angol (mesterképzés)

A pályázati dossziénak a következő szkennelt dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • Személyi igazolvány
 • Házassági anyakönyvi kivonat (ha van)
 • Kitöltött, keltezéssel és aláírással ellátott jelentkezési lap (Cerere înscriere în proiect)
 • A személyes adatok felhasználásáról szóló nyilatkozat, kitöltve, keltezéssel és aláírással ellátva (Declarație consimțământ cu caracter personal)
 • Kitöltött regisztrációs űrlap a célcsoport számára (8-as Melléklet/Anexa 8.), keltezéssel és aláírással ellátva  KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 8-AS MELLÉKLET
 • A kiemelt kategória igazolása (orvosi igazolás fogyatékkal élők esetében, igazolás arról, hogy a hallgató roma etnikai csoporthoz tartozik, ha indokolt egyéb dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a hallgató vidéki lakhellyel rendelkezik, a személyi igazolvány kivételével)
 • Kötelezettségvállalási nyilatkozat, kitöltve, keltezéssel és aláírással ellátva (Declarație de angajament)

A jelentkezési dossziét október 1218. között lehet benyújtani elektronikus formában, aláírva és szkennelve, majd azon személyek, akinek jelentkezését elfogadottnak nyilvánították a dokumentumok eredeti változatát a későbbiekben mutatják be. 

Minden jelentkezési dossziénak kötelező módon teljesnek és helyesen összeállítottnak kell lennie, amely tartalmazza a jelentkező kézi aláírását.

Útmutatás a 8-as Melléklet/ Anexa 8. kitöltéséhez:

 • Data intrării în operațiune: necompletată (va fi consemnată la prima activitate desfășurată de membrii grupului țintă în proiect)​
 • Unitate teritorial administrativă: orașul/satul din care proveniți​
 • Situație pe piața forței de muncă: persoană inactivă (în cazul în care nu aveți statutul de angajat) ​
 • Studenții din mediul rural vor bifa Persoană dezavantajată, iar apoi în listă Alte categorii defavorizate

A 8-as Melléklet/Anexa 8. kitöltési útmutatója fennebb (a pályázati anyagok felsorolásánál) található.

A beiratkozás naptára:

Október 12–18.: a pályázatok benyújtása (a kari képviselő e-mail címe alább található)

Október 19–20.: a pályázatok ellenőrzése

Október 20.: eredményhirdetés

Október 21–22.: fellebbezési időszak

Október 26.: a fellebbezések elbírálása és a végleges lista közzététele, 16.00 óra

 

A célcsoport felvételi és kiválasztási eljárását itt részletezzük: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/

További információk:

A jelentkezési dossziét a következő elérhetőségre kell elküldeni: julia.makkai@ubbcluj.ro

Kapcsolattartó személy:  Makkai Júlia Anna, tel.: 0744352920

 

EREDMÉNYEK – A PROJEKTBE FELVÉTELT NYERT  HALLGATÓK LISTÁJA

EREDMÉNYEK – A PROJEKTBE NEM JOGOSULT HALLGATÓK LISTÁJA

CERERE ÎNSCRIERE ÎN PROIECT

ANEXA 8 FORMULAR GRUP ȚINTĂ

MODEL COMPLETARE ANEXA 8

DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT CU CARACTER PERSONAL

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT

 

A pályázat román nyelvű változata itt található:

https://ftf-hu.gmultimedia.ro/calitate-si-interdisciplinaritate-in-practica-studentilor-universitatii-babes-bolyai-in-management-cultural/