HALLGATÓINKNAK

Záróvizsgával kapcsolatos információk

 

Rectorat comisii licență

Rectorat comisii disertație

Rectorat comisii contestații licență

Rectorat comisii contestații disertație

Regulament de finalizare a studiilor 2020 – 2021

Regulament COVID de finalizare a studiilor 2020 – 2021

Tematicile propuse pentru lucrările de licență și disertație, pentru anul univ. 2020/2021 (Departamentul Maghiar de Teatru) Szakdolgozat-tematikák, 2020-2021, Magyar Színházi Intézet

Tematica pentru examenul de finalizare / în atenția studenților anului III – Departamentul de Teatru

 Certificat lingvistic

 

Nyári táborok 2021

Extras Monitorul Oficial

Anexa OMTS 432

Anexa 2 la Metodologie

Anexa 3 Borderou

Anexa 4 Cerere individuală

Repartizare Locuri Tabere pe facultati

 

TANULMÉNYOK FOLYTATÁSA / SZÜNETELÉSE

CERERE ÎNTRERUPERE STUDII

CERERE PRELUNGIRE STUDII

CERERE REÎNMATRICULARE

CERERE RETRAGERE STUDII

CERERE REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE

 

Ösztöndíjak

Calendarul de acordare a burselor / sem II 2020-2021
Cerere pentru bursă (de completat înainte de a intra în aplicație)
Declarație bursă
Regulament burse studenți 2020-2021
Regulament burse speciale pentru activitatea stiintifica Anexa 5
Regulament burse speciale pentru activitatea cultural artistica Anexa 6
Model cerere bursa speciala pentru activitatea stiintifica 2019–2020
Model cerere bursa speciala cultural artistică 2019–2020
Model cerere pentru acordare burse de ajutor social Anexa 7
Regulament pentru depunerea dosarelor / cererilor de bursă
 Platforma pentru depunerea dosarelor / cererilor de burse

 

Bentlakás

Regulament cadru cazare 2021–2022

Hotărâre CA privind cazarea în cămine 2021

Subvenții cazare / condiții
Cerere subvenție individuală cazare
OUG 73-2004 / Subvenții cazare
Ierarhizari
Situația studenților cazați în căminele studențești.
Informații despre cazare și Regulament
Regulament cadru cazare 2019–2020
2021_02_15_HCA_1503 privind suspendarea penalităților aferente tarifelor de cazare semestrul II 2020-2021
2021_02_15_HCA_1504 privind acoperirea diferenței regiei de cămin pentru cazarea studenților bursieri ai statului roman

 

Különfélék

 

Adresa CFR referitoare la condițiile de acordare a gratuității de transport și verificarea studenților
Regulament activitate profesionala
Cerere returnare taxă în urma glisării la buget
 Fișele disciplinelor 2019-2020
Identitate vizuală video / logo
Traiectoria școlară
Programare echipamente Cinematografie și Media
Biroul pentru studenți cu dizabilități
Acord de Practica
Conventie cadru
Fisa de evaluare (de catre responsabil)
Fisa individuala de prezenta
Raport de Evaluare a Studentului

 

Szabályzatok

 

Cerere înscriere examen finalizare studii – LICENȚĂ
Cerere înscriere examen finalizare studii – MASTER
Declarație Licență ANEXA 3
Declarație Disertație ANEXA 3
Fișă de înscriere
Informații despre taxe
Anexa FTF Regulament ECTS – COVID
COVID – FTF acte necesare la înscriere la examenul de finalizare a studiilor
COVID 19 Hotarare-5937_Regulament-ECTS
COVID 19 Hotarare-5936_Regulament-finalizare-studii
COVID 19 Anexa_Regulament_examen_finalizare-studii
Regulament activitate profesională (ECTS)
Anexa 6 Regulament ECTS
Regulament finalizare studii UBB
Anexa COVID regulament finalizare studii UBB

 

EURO 200

 

 Nr. 5649/ 04.06.2021

O.M. 3851/27.05.2021

Declarație de bunuri mobile și imobile

Declarație pe proprie răspundere

Cerere pentru acordarea unui ajutor

 

Számítógépvásárlás ígénylése

 

Tabel final
Decizie ajutor calculatoare 2020
Propuneri ajutor computer
Centralizator cereri PC

 

ECTS Függelék

 

Anexa 1 / Decizie echivalare discipline
Anexa 2 EN / Learning Agreement
Anexa 2 RO / Contract de studii
Anexa 3 EN / Transcript of Records
Anexa 3 RO / Situatia Scolara
Anexa 4 / Cerere de mobilitate
Anexa 5 / Cerere de mobilitate (valabila in cadrul UBB)