[:ro]

Cercetează audiovizualul!

Facultatea de Teatru și Film, Departamentul de Cinematografie și Media, Janovics Center for Screen and Performing Arts Studies

Programul de Master 
Film and Audiovisual Studies  (limba engleză)

4 semestre /120 credite

• Dobândește competențe avansate de analiză a filmului și a discursului audiovizual!

• Înțelege managementul și impactul acestor medii!

• Dezvoltă-ți cultura vizuală și aptitudinile de a reflecta asupra ei!

• Studiază în grupuri restrânse și îndrumat de profesori cu vizibilitate mondială!

• Dezvoltă un proiect propriu cu ajutorul cursurilor luate!

• Beneficiază de burse de studiu și de cercetare, de stagii Erasmus și credite Eutopia!

• Studiază în cea mai prestigioasă universitate din România și în orașul TIFF  (Transilvania International Film Festival).

 

Pregătește-te pentru o carieră internațională în:

• Industria de film și media

• Profesii digitale creative

• Servicii bazate pe cunoaștere și cercetare

• Învățământul superior.

 

Cursuri relevante:

• Research Methods in Audiovisual Studies (Metode de cercetare în audiovizual)

• The Evolution of Film and TV Formats and Contents in the Digital Age (Evoluția formatelor și conținuturilor în film și TV în epoca digitală)

• Festival Curation and Film Distribution (Curatoriat de festival și distribuție film)

 

Cine se poate înscrie?

Orice absolvent de studii de licență din România sau străinătate recunoscute de către UBB și cu o bună cunoaștere a limbii engleze.

 

În ce constă admiterea?

Vei depune un dosar de înscriere și vei susține un interviu pe baza unei idei de cercetare.

Accesează pachetul complet de informații privind admiterea de pe site-ul facultății!

 

Ai întrebări?

Contactează direct un profesor: constantin.parvulescu@ubbcluj.ro sau secretariatul facultății : tel: +40 264 590 066 , +40 264 405 357,
e-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro

Despre viața în Cluj și UBB vizitează www.ubbcluj.ro

[:en]

Study the Audiovisual!

Faculty of Theatre and Film, Film and Media Department, Janovics Center for Screen and Performing Arts Studies

Master Programme in Film and Audiovisual Studies
Taught in English 

 4 semesters/ 120 credits 

• Acquire advanced skills in film and audiovisual analysis!

• Understand the management and impact of these media!

• Develop your visual culture and the skills to reflect upon it!

• Study in small groups, guided by world-renowned teachers!

• Develop your own project with the help of the courses taken!

• Benefit from various scholarships, Erasmus internships, and Eutopia credits!

• Study in the most prestigious Romanian university and in the city of TIFF (Transilvania International Film Festival)!

 

Prepare for an international career in:

• The film and media industry

• Creative digital sector

• Knowledge and research-based services

• Higher education.

 

Relevant courses

• Research Methods in Audiovisual Studies

• The Evolution of Film and TV Formats and Contents in the Digital Age

• Festival Curation and Film Distribution.

 

Who can enroll?

Any graduate of a university program from Romania or abroad recognized by UBB and with a good command of English.

 

What is the admissions procedure?

You will submit an application file and you will give an interview based on a research idea.

Access the complete admission information package on the faculty website: https://ftf-hu.gmultimedia.ro

 

Do you have questions?

Contact a professor: constantin.parvulescu@ubbcluj.ro or the faculty desk:

Tel: +40 264 590 066, +40 264 405 357, e-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro

About life in Cluj and UBB visit www.ubbcluj.com

[:]