Erasmus

ÚJDONSÁG! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HALLGATÓKNAK

Eredményhirdetés október

ERASMUS+ Hallgatói Pályázati Felhívás 2022-2023

A Színház és Film Kar pályázatot hirdet HALLGATÓK részére Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

a 2022/2023-as tanév II. szemeszterre.

 

Pályázási feltételek:

 • BBTE hallgatói státusszal rendelkezik a hirdetésben közölt valamelyik képzési szinten függetlenül attól, hogy “államilag támogatott”, “fizetéses”, “nappali”, vagy “csökentett látogatás” jellegű képzésben részesűl.
 • Legalább az első tanulmányi évét befejezte (csak az alapképzés esetében érvényes)
 • Egy nemzetközi nyelv- vagy a partner egyetemen használt nyelv használatáról szerzett elismervény tulajdonosa, illetve, ha a pályázatot követő CCI által biztosított on-line nyelvteszten sikeresen levizsgázott (OLS)

Az érdeklődők  október 10-től október 23-ig (24:00 óra) küldhetik be pályázataikat a kari Erasmus koordinátor e-mail címére:  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

A pályázatok beküldése, elbírálása és az eredmények meghírdetése az alábbi naptár szerint lesz ütemezve:

10.10.2022 A tanulmányi mobilitás meghirdetése
10.10.2022-23.10.2022 Pályázatok beküldése legkésőbb október 23, 24:00 óráig. katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro)
24.10.2022 Eredmények közlése a kar weboldalán
26.10.2022 Fellebezések legkésőbb október 26, 24:00 óráig küldhetők be carmen.suma@ubbcluj.ro  címre
27.10.2022 Végleges eredmények meghirdetése

 

*A pályázatra való jelentkezéshez a következő dokumentumok szűkségesek:

 • személyi adatlap (FIȘA CANDIDATULUI)

 • nyilatkozat (DECLARAȚIE SELECȚIE)

 • önéletrajz (Curriculum Vitae);

 • motivációs levél (tanulmányi és/vagy kutatási terv); Az önéletrajzban említett kutatási, önkéntes vagy gyakornoki tevékenységeket igazoló dokumentumok;

 • a titkárság által kiállított igazolás az utolsó félév tanulmányi átlagával;

 • nyelvvizsga-bizonylat (amennyiben esedékes);

 

Részletesebb információk a felhívással kapcsolatban a Nemzetközi Kapcsolatok Központja(CCI) honlapján ITT találhatóak

 

A  pályázatok kiértékelése a beküldött jelentkezési dokumentumok alapján, interjú nélkül történik. A pályázati iratcsomó egyetlen PDF-dokumentum elküldéséből áll, amely tartalmazza az összes szükséges beszkennelt dokumentumot*.

A tanulmányi viszonnyal kapcsolatos igazolást a carmen.suma@ubbcluj.ro e-mail címre beküldött kérés alapján állítják ki.

Azok a hallgatók, akik még nem rendelkeznek nyelvvizsgával, tanulmányi viszonyuk tisztázására  jelentkezhetnek, ha ezt a dokumentumot is csatolják.

Partnerintézmények ahol megvalósíthatóak a mobilitások alapképzés, mesteri illetve doktori szinten:

 

ORSZÁG   /    KÓD   /    INTÉZMÉNY NEVE  /   DOMÉNIUM           /       SZINT /  HELY   / NYELV

I I FIRENZE01 University of Florence Music and performing arts / 215 L, M 3 IT/EN
HU HU BUDAPES10 Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Music and performing arts / 0215 L, M, D 2      HU
F F TOULOUS02 University of Toulouse – Jean Jaurès Humanities and arts/ 02 L, M 2 FR
CZ CZ PRAHA07 Charles University Music and performing arts / 0215 L, M, D 1 EN/CZ
PL PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts L, M 2 PL/EN
E E ELCHE01 Miguel Hernández University of Elche Audio-visual techniques and media production / 0211 L 3 EN/ES
I  I MACERAT02 Accademia di Belle Arti di Macerata Visual fine arts and design L, M 3 IT/EN
MK MK STIP01  Goce Delčev University of Štip Audiovisual techniques and media production L, M 2 MK/EN
E E GIRONA02 University of Girona Music and performing arts L, M, D 2 EN/CT
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities / 02 L, M, D 2 HU/EN
PL PL LODZ01 University of Lodz Arts and humanities, Film and Media studies L, M* 2 PL/EN
HR HR OSIJEK01 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Arts L, M 2 HR/EN
HU HU BUDAPES37 Academy of Drama and Film in Budapest Audiovisual techniques and media production L, M, D 1 HU/EN
LT LT VILNIUS05 Lithuanian Academy of Music and Theatre Music and performing arts L, M, D 2 LT/EN
TR TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University Audio-visual techniques and media production 211 L, M, D 1 TR/EN
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities 2 L, M, D 2 HU/EN

 

 

 

 

ÚJ! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OKTATÓKNAK

Erasmus+ Pályázati Felhívás felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitására

2022-2023 tanév

október, 2022 

 

A Színház- és Film Kar az Erasmus+ program keretében új pályázatot szervez a főállású tanárok számára a Staff + Teaching Training típusú mobilitásokhoz.

A mostani fordulóra Staff training(ST) és Teaching(TA) jellegű mobilitásokat lehet megpályázni, mely az oktató külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitásának felel meg. Az egyes mobilitások maximális időtartama 7 (hét) nap.

 

A programmal kapcsolatos részletes információk a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának honlapján olvashatóak:

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/procesul-de-selectie/

 • A pályázatokat online kell beküldeni az Erasmus+ koordinátor Dr. Bartha Katalin Ágnes, katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro címére  október 30, 24:00 óráig.
 • A jelentkezők listájának kifüggesztése október 31
 • A beküldött pályázatok elbirálására október 31-án kerül sor.
 • Fellebezéseket november 2-ig beküldeni
 • Végeredmények a kar honlapján, november 3-án lesznek közzé téve

 

A mobilitási programok résztvevő partnerintézményei:

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÓDJA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE DOMÉNIUM TA ST
D MITTWEI01 University Mittweida Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
E GIRONA02

 

Universitat de Girona Music and Performing Arts/0215

 

x x
D POTSDAM02 Film University Babelsberg KONRAD WOLF Cinema and television x x
F LILLE103 Université de Lille Theatre/Performing Arts/0215 x x
E SEVILLA06 Drama School of Seville Music and performing arts x x
F NANCY43

 

Universite de Lorraine

 

Arts/021 x
F TOULOUS02

 

Universite Toulouse-Jean Jaures

 

Humanities and arts/02

 

x
G ATHINE01

 

National and Kapodistrian University of Athens Arts/021 x
HR  OSIJEK01 J.J. Strossmayer University of Osijek Humanities and arts/02 x x
PL LODZ01 University of Lodz Arts and humanities, Film and Media studies x x
HU BUDAPES10 Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary Music and Performing Arts/0215 x x
HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and humanities/02 x x
HU SZEGED01 University of Szeged Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215 x x
I MACERAT02 Academia di Belle Arti di Macerata Visual Fine Arts and design/221 x x
I MILANO03 Universita Cattolica del Sacro Cuore Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
I MILANO16     Universita degli Studi di Milano Bicocca Film and media studies/211 x x
I FIRENZE01 University of Florence Music and performing arts / 215 x x
LT VILNIUS05 Lithuanian Academy or Music and  Theatre Music and Performing  Arts x x
MK STIP01 Goce Delcev University of Stip Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts/021 x x
PL POZNAN01 Adam Mickiewicz University in Poznan Audio-Visual Technique and mediaproduction, Performing Arts/0211, 0215 x x
PL LODZ01 University of Lodz 0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audi-visual technique and media production x x
I ROMA29 Accademia nazionale d’Arte Dramatica ‘Silvio d’Amico’ Arts / 0210 x x
SI NOVA-G01 University of Nova Gorica Arts and humanities / 02 x x
E BARCELO22 Institut del Teatre Music and performing arts / 0215 – Directing and playwriting x x
G THESSAL02 University of Macedonia Audiovisual techniques and media production x x
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova Audiovisual techniques and media production / 0211 – Film and media studies x x
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova Music and performing arts / 0215 x x
SK BRATISL05 Academy of Performing Arts in Bratislava Performing arts – Theatre, Film and media studies x x
F MONTPEL01 Paul Valéry University of Montpellier Arts x x
E ELCHE01 Universidad Miguel Hernández de Elche Alicante Audio-Visual Technique and media production/0211

 

x x
TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University x x

 

A pályázatra való jelentkezéshez a következő dokumentumokra van szükség:

 

– Önéletrajz és az egyéni publikációk listája;

– A pályázó jelentkezési lapja

 

Elbirálási kritériumok:

– A jelentkező oktatói és kutatói/alkotói munkájának jelentősége és presztízse nemzetközi szinten (önéletrajz és a publikációk listája); a mobilitás intézményi relevanciája (képzési mobilitás esetén).

– Új Erasmus+ megállapodások kezdeményezése, amelyekhez mobilitást igényelnek;

– Tanszéki/kari szintű részvétel az intézmény nemzetközi jelenlétét célzó tudományos és adminisztratív tevékenységekben (a tanszékvezető igazolólevele, amelyben megnevezi ezeket a tevékenységeket).

Elbiráló bizottság:

 1. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ adjunktus
 2. Mihai PEDESTRU adjunktus
 3. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba adjunktus

Elena Adriana SON – CCI (Nemzetközi Kapcsolatok Központ)

Megjegyzés:

Az elbirálást követően a mobilitáshoz szükséges formanyomtatványok a Nemzetközi Kapcsolatok Központ honlapján találhatók:

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/

 

MI AZ ERASMUS +

Mi az Erasmus+ program célja ?

 

 • A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.
 • A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli
  szereplők bevonásával.
 • A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést
  szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.
 • A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.


Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

 

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?

1. Mobilitás

 • Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitása
 • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
 • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
 • Ifjúsági cserék és ifjúságsegítők mobilitása

2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

 • Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között
 • Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés
 • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés
 • Informatikai támogató platformok
 • Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek

3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása

 • Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
 • Jövőbeni kezdeményezések
 • Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
 • Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
 • Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése

ARCHÍVUM

Playful Technology Futures summer school  ERASMUS+ Hallgatói Pályázati Felhívás

Gironai Egyetem (Spanyolország), június-július 2022

 

VÉGLEGES EREDMÉNYEK 

 

A Színház és Film Kar pályázatot hirdet március 28 és április 30 között Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

A program 2022, június és júliusban kerül kivitelezésre. Jelentkezhetnek alapképzésen vagy mesteri tanulmányaikat végző hallgatók, a Film és Média doméniumban.

 

Pályázási feltételek:

 • BBTE hallgatói státusszal rendelkezik a hirdetésben közölt valamelyik képzési szinten függetlenül attól, hogy “államilag támogatott”, “fizetéses”, “nappali”, vagy “csökentett látogatás” jellegű képzésben részesűl.
 • Legalább az első tanulmányi évét befejezte (csak az alapképzés esetében érvényes)
 • Egy nemzetközi nyelv- vagy a partner egyetemen használt nyelv használatáról szerzett elismervény tulajdonosa, illetve, ha a pályázatot követő CCI által biztosított on-line nyelvteszten sikeresen levizsgázott (OLS)

 

Az érdeklődők  március 28-től  április 30-ig küldhetik be pályázataikat a kari Erasmus koordinátor e-mail címére:  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

 

A pályázatok beküldése, elbírálása és az eredmények meghírdetése az alábbi naptár szerint történik:

28.03.2022 A tanulmányi mobilitás meghirdetése
28.03.2022-30.04.2022 Pályázatok beküldése legkésőbb április 30, 24:00 óráig. katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro)
o3.05.2022 Eredmények közlése a kar weboldalán
o4.05.2022 Fellebezések legkésőbb május o4, 24:00 óráig küldhetők be carmen.suma@ubbcluj.ro  címre
o5.05.2022 Végleges eredmények meghirdetése

 

Elbirálási kritériumok:

 • a pályázatra benyújtott dokumentáció tartalma: 5o%
 • a legutolsó félévben szerzett jegyek átlaga/általánosa: 5o%

 

 

*A pályázatra való jelentkezéshez a következő dokumentumok szűkségesek:

 • személyi adatlap (FIȘA CANDIDATULUI)

 • nyilatkozat (DECLARAȚIE SELECȚIE)

 • önéletrajz (Curriculum Vitae);

 • motivációs levél (tanulmányi és/vagy kutatási terv); Az önéletrajzban említett kutatási, önkéntes vagy gyakornoki tevékenységeket igazoló dokumentumok;

 • a titkárság által kiállított igazolás az utolsó félév tanulmányi átlagával;

 • nyelvvizsga-bizonylat ;

*Abban az esetben, ha szelekció lezártával a jelentkező még nem teljesítette a nyelvi szintfelmérőt, viszont a vizsga időpontját kitűzték, nyilatkozatban kell foglalnia, hogy dossziéjét pótolja a hiányzó dokumentummal. Ha a hallgatónak nincs lehetősége időben megszereznie nyelvi kompetenciájukat igazoló diplomát(Lingua, Alpha, vagy más nemzetközi diplomát Toefl, Cambridge, Delf/Dalf, Dele), a Nemzetközi Kapcsolatok Központja (CCI) külön szintfelmérőt szervez. A szintfelmérőn résztvevők A B1/B2 minimális szintet kell elérjék ahhoz, hogy érvényes legyen jelentkezésük. 

 

Részletesebb információk a felhívással kapcsolatban a Nemzetközi Kapcsolatok Központja(CCI) honlapján ITT találhatóak

 

A  pályázatok kiértékelése a beküldött jelentkezési dokumentumok alapján, interjú nélkül történik. A pályázati iratcsomó egyetlen PDF-dokumentum elküldéséből áll, amely tartalmazza az összes szükséges beszkennelt dokumentumot*.

A tanulmányi viszonnyal kapcsolatos igazolást a carmen.suma@ubbcluj.ro e-mail címre beküldött kérés alapján állítják ki.

Azok a hallgatók, akik még nem rendelkeznek nyelvvizsgával, tanulmányi viszonyuk tisztázására  jelentkezhetnek, ha ezt a dokumentumot is csatolják.