Romanian Cinema: Thinking Outside the Screen – Doru Pop új könyve

 

Romanian Cinema: Thinking Outside the Screen, Doru Pop új könyve

 

Néző vagyok tehát gondolkodom. A híres karteziánus diktumnak ez a parafrázisa a filmfilozófia egyik legáthatolhatatlanabb paradoxonát rejti. Ez a rejtély nem annyira a filmes gondolkodás mechanizmusának létezését állapítja meg, mint a főszereplő, a rendező és a közönség elméje között létrejött rejtélyes kapcsolatot. A kérdés  nehézsége onnan adódik, hogy ki hozza létre a gondolatot a filmekben, és mi zajlik a gondolkodó alany elméjében. Doru Pop – Román fimművészet: Gondolkodás a képernyőn túl

Az elismert Bloomsbury Academic kiadónál 2021 novemberében megjelent könyvében, Doru Pop a „román filmes elméről” értekezik és az európai filmes gondolkodás keretein túlmenően a kortárs filmművészet filozófiájára összpontosít. A filozófiai és tudományos igényű kötet olyan témákkal foglalkozik, mint az idegtudomány, a filmes gondolkodás kialakulása, és a kollektív psziché feltárása a modern világba.  A könyv célja a román filmművészet kontextusába helyezni a tágabb értelemben vett európai filmművészetet, konkrét esettanulmányok segítségével olyan közelmúltbeli produkciókat idézve, mint a Proroca (2017) és a Ne érints meg!(2018). Olyan neves rendezők munkáit elemzi mint Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu vagy Adina Pintilie és Constantin Popescu. Doru Pop a „románság” kérdéseit vizsgálja az idézett rendezők filmes rutinjában, a kontinentális mozi rendszerében kutatva gyökereiket és filozófiai hatásaikat.

A Bloomsbury hivatalos honlapján Alina Haliliuc, a Denison University (USA) Kommunikációs Tanszékének docense így nyilatkozik a könyvről: Doru Pop munkája finom, éleslátó és pontos, feltárja, hogy a mozi és a metafizika hogyan támaszkodik a nem-filmes és a posztfilmes és poszt-metafizikai elemekre a mély gondolkodás és megértés elősegítése érdekében. Pop alapos kőrképet nyújt a filmek gondolkodását mozgató főbb kérdésekről és vitapontokról. Nemcsak elmélyíti a filmtudományban, a film episztemikus funkcióiról meglévő elméleti és fogalmi eszköztárat, de a román újhullámos filmeket kimeríthetetlen elméleti és kritikai forrásnak szemlélteti . 

Doru Pop a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház- és Film Karának professzora. Újságírásból és kommunikációból szerzett mesteri diplomát 2002-ben az észak-karolinai Chapel Hill Egyetemen, majd a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen a vizuális kultúra filozófiájából doktorált. 1995-1996 valamint 2000-2002 között Fulbright- és Ron Brown-ösztöndíjas volt. 2012-ben a New York-i Bard College-ban a román filmről tartott kurzust, 2017-ben meg a Georgia állambeli Columbus State University vendégprofesszora volt. A Színház- és Film Karon Doru Pop professzor a Kommunikációelmélet, Vizuális kultúra, Bevezetés a médiaelméletbe és -gyakorlatba, valamint Média és politika tárgyakat oktatja.