FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK ŐSZI FELVÉTELI

FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK ŐSZI FELVÉTELI

A KISJÁTÉKFILM MŰVÉSZETE

A FELVÉTELI PRÓBA IDŐBEOSZTÁSA

ŐSZI FELVÉTELI VÉGLEGES EREDMÉNYEK

 

VISSZAIGAZOLÁS

A felvételin elfoglalt helyek megerősítése a beiratkozási dokumentumok és az alábbi formanyomtatványok bejuttatásával történik:

ALAPKÉPZÉSEN ELFOGLALT HELY VISSZAIGAZOLÁSA

 MESTERIN ELFOGLALT HELY VISSZAIGAZOLÁSA 

 TANULMÁNYI SZERZŐDÉS

– az alapképzésre felvételt nyert jelöltek esetében az alapképzésnek megfelelő visszaigazoló ív kitöltése, úgyszintén a mesterképzésre felvett jelöltek esetében a mesterképzésnek megfelelő visszaigazolás kitöltése.

– a tanulmányi szerződés (ITT) és az adatnyilatkozat kitöltése kötelező minden sikeresen felvételizett számára, függetlenül a képzéstől (alap- vagy mesterképző) vagy a helytől (államilag támogatott vagy fizetéses ).

– a fizetéses helyekre felvételt nyert jelentkezőknek a tandíj első részletét az alábbiak szerint kell befizetniük:

– Alapképzés tandíj:

A 2022-2023-es tanév változik szakiránynak megfelelően:

                Színészet:                                                               5.000 lej /év

                Teatrológia:                                                          4.000 lej /év

                Film, Fotó és Média:                                         6.500 lej /év

– Mesterképző tandíj:

A 2022-2023-es tanévre vonatkozó tandíj szakirányonként változik a következőképpen:

Színház és előadóművészetek doménium – magyar vonal: 5.000 lej /év.

Film és média doménium – minden szakirány: 6,500 lej/év.

 

A tandíj négy részletben fizetendő. Azok a díjköteles helyekre felvételt nyert jelentkezők, akik nem fizetik be az első részletet a felvételi menetrend szerint, elveszítik helyüket.

A tandíj első részletének befizetése banki átutalással, postai utalvánnyal vagy a kar pénztáránál lehetséges. A befizetést igazoló bizonylat/nyugta másolatát csatolni kell a jelentkezési dossziéhoz.

– a BBTE bentlakásaiban helyet igénylőknek külön kérést kell benyújtaniuk.

 BENTLAKÁS IGÉNYLÉSE

a felsorolt dokumentumokat a mellékelt email címre kell beküldeni:   secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro.

Az államilag támogatott/ingyenes hely elfoglalására kötelező a beiratkozási dokumentumok (alapképzés esetén– érettségi oklevél, törzslap, mesteri esetén – érettségi oklevél, törzslap, alapképzésen szerzett oklevél/igazolás, az alapképzésen szerzett oklevél melléklete)  eredetijének bejuttatása a kari titkárságra.

Az említett dokumentumok a kari titkárságra kell leadni a választott szaknak megfelelően. (vagy gyorsfutár szolgálattal beküldeni), legkésőbb szeptember 21-ig 12.00 óráig az alábbi címre:

                FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM

                str. Mihail Kogălniceanu nr. 4

                400084, Cluj-Napoca