ISKOLA- ÉS SZÍNHÁZKULTÚRA ERDÉLYBEN (XVII–XXI. SZÁZAD) INTERDISZCIPLINÁRIS EGYETEMI MŰHELYHÉT

ISKOLA- ÉS SZÍNHÁZKULTÚRA ERDÉLYBEN (XVII–XXI. SZÁZAD) INTERDISZCIPLINÁRIS EGYETEMI MŰHELYHÉT

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös műhelyhete a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás 150. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat részeként valósul meg.

Kolozsvár, 2022. október 17–23.

 

A MŰHELYHÉT PROGRAMJA:

 

HÉTFŐ, 2022. október 17.

16.00–18.00 Érkezés 1 (Dr. Medgyesy S. Norbert műhelyvezető)

18.00–20.00 Agapé

 

KEDD, 2022. október 18.

10.00–12.00  A BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézete számára fenntartott időpont: Dr. Medgyesy S. Norbert egyetemi előadása (Horea út 31.)

Házigazda: Dr. Farmati Anna

 

17.00 Könyvbemutató az Erdélyi Múzeum-Egyesület  Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi SzakosztályábanCsíksomlyó – Ferences iskoladrámák II–III.

A  Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoport munkáját és a RMDE-sorozatot (XVIII. század) méltatja, illetve a könyvbemutatót követő beszélgetést vezeti: Dr. Egyed Emese

Ferences iskoladrámák II. és III. kötetét bemutatja: Dr. Gábor Csilla

A magyarországi iskolai színjátszás kutatásáról, forrásairól és kiadványairól beszélget: Dr. Medgyesy S. Norbert, a Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoport tagja

Közreműködik: a THÉ Egyetemi Színpad

Házigazda: Dr. Egyed Emese, szakosztályi elnök

 

Helyszín: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME-székház, Előadóterem, Napoca utca 2–4.)

Az eseményen román nyelvű kutatási összefoglalót biztosítunk.

 

SZERDA, 2022. október 19.

12.00–14.00 BBTE Nemzetközi Kapcsolatok Irodája/CCI: Munkamegbeszélés az egyetemközi együttműködés további lehetőségeiről. A BBTE, a PPKE és a CCI munkatársainak részvételével.

16.00–18.00 Érkezés 2 (Boldog Özséb Színtársulat/BÖSZK)

 

CSÜTÖRTÖK, 2022. október 20.

12.00–14.00 BBTE Színház és Film Kar: Kötetlen beszélgetés A szerepformálás kérdéseiről.  (M. Kogălniceanu 4.)

A BÖSZK aktív részvételével.

Házigazda: Dr. Bartha Katalin Ágnes és tanítványai

 

15.00-től Múzeumlátogatás és találkozás Dr. Mitu Melinda muzeológussal, ezt követően városnézés Ciosescu Raul kolozsvári képzőművésszel (Történelmi Múzeum, C. Daicoviciu 2.)

A BÖSZK aktív részvételével.

 

16.00–18.00 BBTE Német Nyelvi és Irodalmi Intézet: Dr. Medgyesy S. Norbert Felekezetek és iskolai színjátszás Erdélyben című német nyelvű egyetemi előadása a „Német kultúrtörténet a középkortól napjainkig“ című tantárgy keretében, 1. év, A és B szak (Horea út 7.)

Házigazda: Dr. Tar Gabriella-Nóra és tanítványai

 

PÉNTEK, 2022. október 21.

12.00–14.00 Műhelyfoglalkozás hungarológia, germanisztika, néprajz, teológia és színház szakos hallgatókkal és oktatókkal Dr. Medgyesy S. Norbert vezetésével: Énekek, ünnepek, színházi jellegű rendezvények a XVIIXVIII. századi magyarországi iskolakultúrában

Házigazdák: P. Molnár Lehel SchP, egyetemi lelkész; P. Sárközi Sándor OSchP; Dr. Vik János (BBTE, moderáció)

A kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás 150. évfordulója alkalmából a jelenlevőket köszönti: Dr. Czégényi Dóra, dékánhelyettes

A résztvevőket köszönti és a műhelymunkát megnyitja: Ft. László Attila, Kolozs-dobokai főesperes-plébános

 

Helyszín: Kolozsvári Piarista Templom (Universității/Egyetem utca 5.)

 

18.30 A BÖSZK vendégjátéka: Bűnök és erények vetélkedése, avagy az Irgalmasság győzelme (Csíksomlyói misztériumjáték a XVIII. századból)

Házigazda: Tar Gabriella-Nóra és a THÉ Egyetemi Színpad tagjai

 

Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi Kar/Mariánum épülete, Eminescu terem (Horea út 31.)

 

SZOMBAT, 2022. október 22.

9.00–16.00 Tanulmányi kirándulás Gyulafehérvárra a BBTE Római Katolikus Teológia Karának és Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének szervezésében

 

Tervezett program:

– a Gyulafehérvári Székesegyház vezetett megtekintése

– Mária anya – Mária anyánk: Rövid irodalmi áhítat népénekekkel a BÖSZK előadásában ( Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése alapján)

– a Márton Áron emlékszoba megtekintése

– Szabad program a várban és környékén

A tanulmányi kirándulás szakmai vezetője: Dr. Vik János

 

VASÁRNAP, 2022. október 23.

Hazaindulás Budapestre