Ösztöndíjak

ÉRDEM, KIVÁLÓSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK

A BBTE hallgatói több típusú ösztöndíjat igényelhetnek. Az ösztöndíjak elsősorban a pályázási kritériumokban különböznek, de az odaitélt összegekben is. Az Ösztöndíjszabályzat az alábbi kategóriákat különbözteti meg:

 1. ÉRDEM ÖSZTÖNDÍJAK
 • Egyszerre egy szemeszterre érvényes, hat hónapig folyosítják 700 lej/hó értékben
 • Az előző félévi vizsgaidőszakban elért jegyek átlagainak csökkenő sorrendje szerint. Az ösztöndíj megpályázásának előfeltétele a 8,50-es átlag elérése.
 1. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK

Az első tanulmányi év második szemeszterétől kezdődően érvényes, hat hónapig folyósítják 1000 ron/hónap értékben

Az átlagok csökkenő sorrendje szerint itélik oda, az elöző szemeszter átlagainak figyelembevételével.

Az ösztöndíjakat egy kérés leadásával lehet igényelni online legkésőbb 15 munkanapra a tanév/szemeszter kezdetétől számolva

A kérések benyújtásának határideje: október 21. 2022

Az érdem és kiválósági ösztöndíjakat külön itélik oda(nem társíthatóak) ugyanis azonos kategóriában tartoznak. Ezért elegendő egy kérés és a hozzá kapcsolodó nyilatkozat leadása.

Az érdem vagy a tanulmányi ösztöndíjak számát a kar ösztöndíj költségvetésével egyenesen arányosan számítják. Az ösztöndíjköltségvetés leosztását minden évben meghirdetik a kar honlapján.

3.SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK

Társítható érdemösztöndíjakkal és kiválósági ösztöndíjakkal, viszont szükséges egy külön dosszié leadása

Állandó jellegel itélik oda az alább felsorolt esetekben:

 • Árván maradt hallgatók esetében, illetve azok akiket a gyerekvédelmi hatóság áthelyezett
 • Krónikus betegségben szenvedőknek
 • Olyan hallgatóknak akik kisebb keresetű családok tagjai.

Meghatározott ideig itélik oda:

 • Ruhanemű és lábbeli támogatás
 • Szűlési segély
 • Haláleset

A dossziét aszerint állítod össze, hogy melyik kategóriában tartozol. A szükséges dokumentumok  az Ösztöndíjszabályzat 15-22 oldalig terjedő rész segít: Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți.

 

 1. Speciális ösztöndíjak
 • Speciális ösztöndíjak (kulturális-művészeti, illetve tudományos tevékenységért)
 • 12 hónapig jutattják az alapképzés második évétől, illetve a mesteri képzés első évétől.
 • Társítható más ösztöndíjakkal, mint az érdem, tanulmányi vagy a szociális ösztöndíj, viszont a pályázat menete eltérő.

 

Kulturális-művészeti ösztöndíjak:

1100 lej értékű/szemeszterenként juttatják.

Versenyvizsga alapján itélik oda melyet a BBTE szervez. A kulturális tevékenységért és speciális ösztöndíjakért felelős bizottság határozza meg a a versenyvizsga feltételeit.

Részletes információt az ösztöndíjszabályzat 25-26-oldalán találsz Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți.

Tudományos tevékenysésért odaitélt ösztöndíjak:

 • 1100 lej értékű/12 hónapig juttatják.
 • Versenyvizsga alapján itélik oda. A tudományos ösztöndíjakért felelős bizottság határozza meg a a versenyvizsga feltételeit. A speciális ösztöndíjakkal kapcsolatos információkat a mellékelt linken olvashatod: itt.

Ha már nem vagy elsőéves, akkor pályázhatsz speciális ösztöndíjra is, ha minden vizsgádat letetted, vagyis, ha az előbbi szesszióban minimum 30 tanulmányi kreditet szereztél. Részletes információt a hivatalos ösztöndíjszabályzatban lehet olvasni román nyelven: Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți.

A szociális és orvosi segély dosszié tartalmának szkennelt változatát fel kell tölteni az ösztöndíj platformra október 3. és október 21. (legkésőbb 16:oo óráig) között. Az íly módon feltöltött dokumentumok eredetijét a titkárságra kell leadni, kötelező módon.

 https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

 

PROPUNERI BURSE LINIA ROMÂNĂ

PROPUNERI BURSE LINIA MAGHIARĂ

PROPUNERI BURSE SOCIALE

 

CENTRALIZATOR CERERI BURSĂ PERFORMANȚĂ SEM. I, LINIILE RO

CENTRALIZATOR CERERI BURSĂ PERFORMANȚĂ SEM. I, LINIILE MA

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENȚI, 2022-2023

MODEL_CERERE BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL

MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

LISTĂ DOCUMENTE NECESARE

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI (SPORT) TEVÉKENYSÉGÉRT ODAÍTÉLT ÖSZTÖNDÍJAK

BURSA SPECIALĂ PENTRU ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ:

 • poate fi obținută de studenții de la nivel licență (începând cu anul II) și de masteranzi (începând cu anul I), dar numai o singură dată pe nivelul de studii;
 • se acordă timp de un semestru și e în valoare de 1100 lei/lună;
 • poate fi cumulată cu alte burse obținute (de performanță, de merit sau socială), dar se atribuie diferit, printr-o competiție organizată la nivelul universității.

Pentru a participa la competiția de acordare a bursei, este necesar să întocmești un dosar de concurs care să conțină:

 1. descrierea proiectului cultural-artistic pe care îl propui, care se va constitui ulterior într-un produs cultural sau artistic (descrierea trebuie redactată în limba română);
 2. recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului tău de creație cultural-artistică;
 3. un CV care să includă informații relevante privind activitatea ta de creație cultural-artistică anterioară;
 4. copii după documentele care atestă rezultatele obținute la concursurile, manifestările sau festivalurile cultural-artistice la care ai participat.

 

 

Calendarul competiției de acordare a burselor pentru acitivitatea cultural-artistică din primul semestru al anului universitar 2022/2023 poate fi consultat aici. Perioada de depunere a dosarelor este 3 octombrie, ora 8:00 – 21 octombrie, ora 16:00.

Pentru informații complete privind procesul de acordare a burselor cultural-artistice, îți recomandăm să consulți Anexa 6 a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți, paginile 40-42.

 

ANEXA NR. 6, REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ

MODEL CERERE BURSĂ SPECIALĂ PENTRU ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ

SPECIÁLIS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉRT ODAÍTÉLT ÖSZTÖNDÍJAK

Bursa specială pentru activitatea științifică se acordă studenților care au o activitate de cercetare științifică foarte bună. Aceasta:

 • poate fi obținută de studenții de la nivel licență (începând cu anul II) și de masteranzi (începând cu anul I), dar numai o singură dată pe nivelul de studii;
 • se acordă timp de un semestru și este în valoare de 1100 lei/lună;
 • poate fi cumulată cu alte burse obținute (de performanță, de merit sau socială), dar se atribuie diferit, printr-o competiție organizată la nivelul universității.

 

 

Pentru a participa la competiția de acordare a bursei, este necesară întocmirea unui dosar de concurs care să conțină:

 1. cererea de acordare a bursei, semnată (Anexa 1);
 2. descrierea proiectului de cercetare (Anexa 2);
 3. recomandarea coordonatorului științific al proiectului de cercetare, care să includă și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului în cazul câștigării bursei;
 4. lucrările publicate și comunicările științifice în întregime, în format electronic.

 

 

Aplicațiile se depun prin intermediul platformei electronice dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

După depunerea dosarelor, se organizează o sesiune pentru susținerea publică a proiectelor de cercetare, conform calendarului de mai jos.

 

Calendarul competiției:

 • Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 3-20 octombrie 2022;
 • Anunțarea rezultatelor: 21 noiembrie 2022;
 • Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 25 noiembrie 2022.

 

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SPECIALE (ANEXA 1) ȘI MODEL ANEXA 2

ANEXA 5, REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ (2022-2023)

 

INFORMATION REGARDING SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR SCIENTIFIC ACTIVITY, 2022-2023

APPLICATION FORM, 2022-2023

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE AL INSTITULUI STAR-UBB

ANEXA5_HS67-2021_Regulament burse speciale

SPECIAL SCHOLARSHIPS  2021-2022(EN)

HS_8320_privind regulamentul de funcționare și org. al I. Star UBB

Model application form (EN)

Model cerere bursă specială

Calendarul de acordare a burselor speciale